2012-2013 Selçuk Üniversitesi Pedagojik Formasyon Başvuru İlanı


2012-2013 Selçuk Üniversitesi Pedagojik Formasyon Başvuru İlanı

17 Eylül 2012 günü YÖK tarafından yapılan kontenjanları duyurusundan sonra üniversiteler tek tek ilanlarını vermeye başladılar. Aşağıda Selçuk Üniversitesi İlanının detaylarını görebilirsiniz.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

PEDAGOJİK FORMASYON KOORDİNATÖRLÜĞÜNDEN

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 07.07.2009 gün ve 80 sayılı kararının eki çizelgede yer alan yüksek öğretim programlarından, pedagojik formasyon programını tamamlayanlar koşulunun yer aldığı programlardan mezun olanlar için, Pedagojik Formasyon Sertifika programı açılmıştır.

1.      Başvuru Şartları ve Kayıt Kabul İşlemleri

Ön kayıtlar

a.      Ön kayıtlar 20–28 Eylül 2012 tarihleri arasında internet ortamında adayın kendisi tarafından  (www.formasyon.selcuk.edu.tr) yapılacaktır. Formasyon bürosunca ön kayıt yapılmayacaktır.

b.      Adaylar  4’lük  sistem üzerinden mezun olmuşlarsa mezun oldukları üniversiteden/fakülteden    100’ lük sisteme not dönüşümü resmi olarak yaptıracaklardır. Koordinatörlüğümüzce not dönüşümükesinlikle yapılmayacaktır. Bu onaylı belge kesin kayıt hakkı kazanılması durumunda Pedagojik Formasyon Koordinatörlüğüne şahsen teslim edilecektir.

c.      Söz konusu sertifika programına başvuracak adaylar için 2009-2010 eğitim öğretim yılından önceki yıllarda mezun olanlardan başvuru için not ortalama şartı aranmamaktadır. Üniversitelere 2009-2010 eğitim öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrencilerin not ortalamasının en az 100 üzerinden 65 olması gerekmektedir

d.     Ön kayıt için gerekli bilgiler aday tarafından S.Ü. Pedagojik Formasyon Koordinatörlüğü web sayfasında bulunan link üzerinden (www.formasyon.selcuk.edu.tr)  sisteme kayıt edilecektir.  Adaylar ön kayıt başvuru formunun çıktısını alacaklar ve saklayacaklardır. Alınan bu belge istenen diğer belgelerle birlikte kesin kayıt durumunda Pedagojik Formasyon Koordinatörlüğüne şahsen teslim edilecektir.

e.      Aday tarafından yapılan yanlış veya eksik beyan durumunda yapılan müracaatlar geçersiz sayılacak, e-posta, faks ve posta yoluyla vb. yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecek ve sıralamaya alınmayacaktır.

 

2.      Sonuçların ilanı, kesin kayıtlar ve yedekler

 1. a.    Programa müracaat edenlerin sıralaması mezuniyet not ortalamasına göre yapılacaktır. Sıralama 100’lük not sistemine göre adayların başvurdukları alanlara ayrılan kontenjanlara göre en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılacaktır.
 2. b.   Adayların not ortalamaları eşit olması halinde yaşı küçük olana öncelik verilecektir.
 3. c.    Ön kayıtta beyan edilen bilgilerin eksik ve doğru olmaması durumunda kesin kayıt hakkı iptal edilecektir.
 4. d.   Kesin kayıt hakkı kazananlar 02 Ekim 2012 tarihinde Selçuk Üniversitesi Pedagojik Formasyon Koordinatörlüğü www.formasyon.selcuk.edu.tr  web sayfasında ilan edilecektir.
 5. e.    Sonuçlarla ilgili olarak telefonla vb. yollarla bilgi verilmeyecektir.

 

Kesin kayıtlar

a.    Kesin kayıtlar 03-08 Ekim 2012 tarihlerinde mesai saati 17:00‘ a kadar yapılacaktır.

b.    Kayıt ücreti 2000 (ikibin) TL olup Kayıt dönemlerinde iki eşit taksitte ödenecektir.

c.    Kesin kayıtta istenen belgeler

1.      Başvuru Otomasyon Formu çıktısı.

2.      Öğrenci kayıt dosyası (kayıt anında Formasyon bürosundan verilecektir).

3.      Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi veya aslı gibidir yapılmış fotokopisi.  (Yurtdışından mezun olanların Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi gereklidir.) Lisans derslerine ait not dökümünü gösterir belgenin aslı (Transkript) ile birlikte fotokopisi veya aslı gibidir yapılmış fotokopisi

4.      Nüfus Cüzdanı aslı ile birlikte fotokopisi veya aslı gibidir yapılmış fotokopisi

5.      İki adet fotoğraf

6.      Not dönüşümü ile ilgili üniversitelerden alınacak resmi yazının aslı.

7.      İlk taksidin 1000 (Bin) TL yatırıldığına dair banka makbuzu.  İlk taksit ücreti T. Vakıflar Bankasına Pedagojik Formasyon Koordinatörlüğünce öğrenciye verilecek formasyon numarasına yatırılacaktır.  Kesin kayıt yaptırdıktan sonra her ne sebeple olursa olsun kayıt sildirenlere yatırmış oldukları ücret geri ödenmeyecektir.

8.      Programla ilgili her türlü yazışma kayıt ve benzeri işlemler Pedagojik Formasyon Koordinatörlüğü tarafından yürütülecektir. (Adres: Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü Pedagojik Formasyon Koordinatörlüğü, Mesleki Eğitim Fakültesi Binası Zemin Kat Selçuklu Konya;

Tel : 0332 223 18 02, 0332 223 18 09 Faks : 0 332 241 57 54)

 

Yedekler :

 1. 1.      Asıl listede olanlar kayıt yaptırdıktan sonra boş kalan sayısı 09 Ekim 2012 Tarihinde www.formasyon.selcuk.edu.tr  web sayfasında ilan edilecektir. Yedek listeden kayıt yaptırmaya hak kazananlar web sayfamızdan ilan edilecek ve 2 iş günü kayıt süresi verilecektir. Bu süre içinde kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybedecektir. Kontenjanların yine boş kalması durumunda aynı yöntem uygulanarak kontenjanlar dolana kadar bu süreç devam edecektir. Kontenjanlar tamamlanınca www.formasyon.selcuk.edu.tr  web sayfasında ilan edilecektir.

2.      Herhangi bir bölümde, Selçuk üniversitesi veya diğer üniversiteler mezunu olarak müracaat edip kesin kayıt hakkı kazananların kaydı yapıldıktan sonra, o bölümde açık kontenjan kalmış ise boş kalan kontenjanların doldurulması için üniversite içi, üniversite dışı ve bölüm ayrımı yapılmaksızın yedek listeden en yüksek mezuniyet ortalamasına göre sıralama yapılacaktır.

 

 1. Pedagojik Formasyon Programında Uygulanacak Esaslar
 1. 1.      Programa 350 öğrenci alınacaktır.
 2. 2.      Programa ayrılan kontenjanların dağılımını yapmaya Pedagojik Formasyon Eğitimi Programı Yürütme Kurulu yetkilidir.
 3. 3.      MEB’nın ihtiyaç duyduğu atamaya esas olan alanlara (bkz. YÖK’ün 13.09.2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu Toplantısı kararı) en az %40 kontenjan ayrılacaktır.
 4. 4.      Kontenjanların %50’ si Selçuk Üniversitesi Mezunlarına, %50’ si Diğer üniversite mezunlarına ayrılacaktır.
 5. 5.      Programın Süresi 2 (iki) yarıyıldır. Güz ve Bahar akademik takvimi aşağıdaki gibidir.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
PEDAGOJİK FORMASYON KOORDİNATÖRLÜĞÜ
2012-2013 AKADEMİK TAKVİMİ

GÜZ YARIYILI

Ön Kayıt 20-28 Eylül 2012
Kesin Kayıt 03-08 Ekim 2012
Dersler 13 Ekim 2012 – 27 Ocak 2013
Ara Sınav 22-23 Aralık 2012
Genel Sınav 02-03 Şubat 2013
Bütünleme 09-10 Şubat 2013
 

 

BAHAR YARIYILI

Kayıt 11 Şubat – 15 Şubat 2013
Mazeretli Kayıtlar için son başvuru tarihi 11 Mart 2013
Dersler 16 Şubat – 26 Mayıs 2013
Ara Sınav 20-21 Nisan 2013
Genel Sınav 01-02 Haziran 2013
Bütünleme 08-09 Haziran 2013

 

 

 

 1. 6.      Pedagojik Formasyon Eğitimi Programının yürütülmesi, başarı denetimi, devam ve devamsızlık Selçuk Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve sınav yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.
 2. 7.      Programa kayıtlı öğrencilerin eğitim-öğretim ve sınavları ile bunlara ait programlarda karar vermeye Pedagojik Formasyon Eğitimi Programı Yürütme Kurulu yetkilidir.
 3. 8.      Dersler Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi binasında Cumartesi ve Pazar günleri yapılacaktır. Derslik yetersizliği ve program çakışması gibi durumlarda Cuma günleri 17:00 den sonra ders yapılabilecektir.
 4. 9.      Pedagojik Formasyon Eğitimine başlayacak öğrencilerden toplam 2000 (ikibin) TL Eğitim-Öğretim Ücreti alınacak olup T. Vakıflar Bankası Pedagojik Formasyon Koordinatörlüğünce öğrenciye verilecekformasyon numarasına yatırılacaktır. Programda ders verecek öğretim elemanlarını belirlemeye Pedagojik Formasyon Eğitimi Programı Yürütme Kurulu yetkili olup ders ücretleri Döner Sermaye Kanunu kapsamında Mesai Dışı Gelir Getirici Faaliyetler olarak ödenecektir.

 

 

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA ALINACAK PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜMLERE GÖRE KONTENJANLARI

S.N

Atamaya Esas Olan Alan

Kontenjan

Müracaat Edecek Bölümler/AnabilimDalı

(Mezun Olunan Yükseköğretim Programı)

Selçuk Ün. Mezunu

Diğer Üni. Mezunu

1

Almanca

2

2

1.      Alman Dili ve Ed. Bölümü

2.      Mütercim-Tercümanlık Bölümü (Almanca)

2

Fransızca

2

2

1.      Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü

2.      Mütercim-Tercümanlık (Fransızca)

3

Rusça

2

2

1.      Rus Dili ve Edebiyatı

2.      Rusça Mütercim Tercümanlık Bölümü

4

Arapça

5

5

Arap Dili ve Ed.

5

Bilişim Teknolojileri

5

5

1.      Bilgisayar Mühendisliği

2.      Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği

3.      Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği

4.      Matematik-Bilgisayar Bölümü

5.      İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

6.      Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/ Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü

7.      Bilgi Teknolojileri

6

Teknoloji ve Tasarım

-

10

1.      Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümü

2.      Endüstriyel Tasarım Bölümü

7

Biyoloji

10

5

Biyoloji Bölümü

8

Fizik

5

5

1.      Fizik Bölümü

2.      Fizik Mühendisliği

9

Kimya/Kimya Teknolojileri

5

5

1.      Kimya Bölümü

2.      Kimya Mühendisliği

10

Coğrafya

5

5

Coğrafya Bölümü

11

Tarih

5

5

Tarih Bölümü
 

12

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

15

15

  İlahiyat Fakültesi

İmam Ha. L. Mes. Dersleri

13

Felsefe

-

5

1.      Felsefe Bölümü (En az 16  Kredi   Sosyoloji, 16  kredi Psikoloji    aldığını belgelendirenler)

2.      Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, 16  kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler)

14

Görsel Sanatlar/Resim

10

6

Resim Bölümü

15

İngilizce

18

13

1.      İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

2.      Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü

3.      Mütercim-Tercümanlık Bölümü (İngilizce)

4.      İngiliz Dil Bilimi Bölümü

5.      Çeviribilim Bölümü (İngilizce)

6.      İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü

16

Matematik

20

10

Matematik Bölümü

17

Rehber Öğretmen

-

15

Psikoloji Bölümü

18

Okul Öncesi/ Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

-

10

1.      Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü

2.       Çocuk Gelişimi Bölümü

19

Türk Dili ve Edebiyatı

25

20

1.      Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2.      Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

20

 

İletişim

Fakültesi

Gazetecilik

10

5

1.      Gazetecilik

2.      Gazetecilik ve Halkla İlişkiler

3.      Televizyon Gazeteciliği

4.      Medya ve İletişim Sistemleri

5.      Basım ve Yayıncılık

6.      Basın ve Yayın

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri

1.      Halkla İlişkiler

2.      Halkla İlişkiler ve Tanıtım

3.      Gazetecilik ve Halkla İlişkiler

4.      Medya İletişim Sistemleri

5.      Halkla İlişkiler ve Reklâmcılık

6.      Reklâmcılık ve Halkla İlişkiler

7.      İletişim Sanatları

8.      İletişim

Radyo Televizyon

1.      Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü

2.      Radyo, TV ve Sinema

3.      Radyo, Televizyon ve Sinema

4.      Radyo ve Televizyon Bölümü

5.      Radyo-TV-Sinema

6.      Radyo-TV-Sinema ve Görsel Sanatlar

7.      Sinema ve Televizyon Bölümü

8.      Medya İletişim Sistemleri

9.      Medya ve İletişim Sistemleri

10.  İletişim

21

Müzik

10

6

1.      Müzik Bölümü/anabilim dalları

2.      Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ile Devlet Konservatuarının

 • Temel Bilimler Bölümü
 • Kompozisyon Bölümü
 • Ses Eğitimi Bölümü
 • Müzik Bilimleri Bölümü
 • Çalgı Bölümleri (Nefesli Çalgılar, Yaylı Çalgılar, Vurmalı Çalgılar, Piyano ve Harp, Piyano, Mızraplı Çalgılar)
 • Bando Şefliği
 • Folklor ve Etnomüzikoloji
 • Müzikoloji
 • Opera
 • Şan ve Opera
 • Türk Sanat Müziği
 • Çalgı Yapımı
 • Şan
 • Türk Halk Oyunları
 • Türk Müziği
 • Türk Musikisi
 • Koro
 • Müzik Teknolojisi
 • Müzik Teorisi
 • Türk Halk Müziği
 • Türk Halk Müziği (Ses Eğitimi Anasanat Dalı/Çalgı Eğitimi Anasanat Dalı)

22

Sağlık

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri

8

8

1.      Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

2.      Hemşirelik Yüksekokulu

3.      Sağlık Yüksekokulu Sağlık Memurluğu Bölümü

4.      Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm

5.      Ergoterapi Bölümü

Acil Sağlık Hizmetleri

1.      Tıp Fakültesi (Acil Tıp)

2.      Tıp Fakültesi

3.      Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • Hemşirelik Bölümü
 • Ebelik Bölümü

4.      Hemşirelik Yüksekokulu

5.      Sağlık Yüksek Okulu

 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü
 • Hemşirelik Bölümü
 • Ebelik Bölümü
 • Sağlık Memurluğu Bölümü

 

Çevre Sağlığı

1.      Çevre Mühendisliği

2.      Çevre Bilimleri ve Yönetimi

Radyoloji

1.      Tıp Fakültesi (Radyoloji)

2.      Tıp Fakültesi

Tıbbi Laboratuar

1.      Tıp Fakültelerinin;

 • Mikrobiyoloji
 • Hematoloji
 • Patoloji
 • Biyokimya
 • Parazitoloji
 • Klinik Bakteriyoloji
 • Enfeksiyon Hastalıkları

2.      Tıp Fakültesi

3.      Fen Fakültesi/Fen-Edebiyat Fakültesi

 • Biyoloji
 • Biyokimya

 

Sağlık Hizmetleri Sekreterliği

1.      Sağlık Eğitimi Fakültesi

 • Sağlık Yönetimi Bölümü

2.      Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • Hemşirelik Bölümü
 • Ebelik Bölümü

3.      Sağlık Yüksekokulu

 • Hemşirelik Bölümü
 • Ebelik Bölümü
 • Sağlık Memurluğu Bölümü

4.      Sağlık İdaresi Yüksekokulu

Anestezi ve Reaminasyon

1.      Tıp Fakültesi (Anestezi)

2.      Tıp Fakültesi

Ortopedik Protez ve Ortez

1.      Tıp Fakültesi (Ortopedi)

2.      Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

Diş Protez

 Diş Hekimliği Fakültesi

Hemşirelik

1.      Tıp Fakültesi

2.      Hemşirelik Yüksekokulu

3.      Sağlık Yüksekokulu

 • Sağlık Memurluğu Bölümü
 • Hemşirelik Bölümü
 • Ebelik Bölümü

4.      Sağlık Eğitimi Fakültesi

 • Sağlık Eğitimi Bölümü

5.      Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • Hemşirelik Bölümü
 • Ebelik Bölümü

 

 

 

23

DİĞER

(Yukarıda Adı Geçmeyen Bölümler)

13

11

Önemli Not:

Yukarıdaki 1-22 Sıra Numaraları arasında adı geçmeyen ancak Talim Terbiye Kurulunun 80 sayılı ekindeki çizelgede mezun olduğu

Yükseköğretim Program sütununda tek yıldız (*)  (Formasyon Programını başarılı ile tamamlama şartı) bulunanlar müracaat edecektir.

1-22 Sıra Numaraları arasında adı geçen programlardan mezun olanlardan bu kontenjana müracaat edenler sıralamaya alınmayacaktır.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

FORMASYON KAYIT KONTROL/DÜZELTME

Duyuruyu üniversitenin web sitesinden okumak için lütfen tıklayınız: http://selcuk.edu.tr/duyuru/formasyon.htm

ilgili aramalar:

selçuk üniversitesi formasyon şartları, sağlik bölümüne formasyon veren üni̇versi̇teler, hemşirelik formasyon 2013, hemşirelikte formasyon veren üniversiteler 2013, 2012-2013 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FORMASYON SONUÇLARI, selcuk üni, selçuk üniversitesi formasyon başvuruları 2013, selçuk üniversitesi formasyon ön kayıt formu, ara dönemde formasyon veren üniversiteler 2013, ebelik formasyon veren üniversiteler 2013

vekpss'de en son... reklam seçenekleri için tıklayınız

© 2012 e-formasyon.com
anasayfa / reklam / vip abonelik / gizlilik / kullanıcı sözleşmesi / hakkında / iletişim / facebook / RSS rss
"kevser" düşündü, "gürcan" uyguladı. e-formasyon.com oldu.
nekil.com sunucularında barınmaktadır.
karbonat çayı - sarımsak çayı - ekvator krem - lipokes - deva krem - nova tea - depycure - coffee fit