2012-2013 Celal Bayar Üniversitesi Pedagojik Formasyon Başvuru İlanı


2012-2013 Celal Bayar Üniversitesi Pedagojik Formasyon Başvuru İlanı

17 Eylül 2012 günü YÖK tarafından yapılan kontenjanları duyurusundan sonra üniversiteler tek tek ilanlarını vermeye başladılar. Aşağıda Celal Bayar Üniversitesi Pedagojik İlanının detaylarını görebilirsiniz.

 

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
MEZUNLAR İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI DUYURUSU

13/09/2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında, Yükseköğretim kurumları bünyesinde yürütülecek olan Sertifika Programlarının değerlendirilmesine ilişkin alınan karar gereğince, 2012-2013 Eğitim-öğretim yılında Celal Bayar Üniversitesi’ne verilen 200 kişilik için aşağıdaki esaslara göre ön kayıt ve kesin kayıt yapılacaktır.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilgi yazısının (b) maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak, 200 kişilik kontenjanın
1. %40’ı olan 80 kişilik kısmının, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ihtiyaç duyduğu atanmaya esas olan alanlar olan “Rehber Öğretmen, Okul Öncesi, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Teknoloji ve Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı, Zihin Engelliler Sınıf Öğretmenliği, Görsel Sanatlar/Resim, Müzik, Matematik” için kaynak gösterilen alan mezunları arasından,
2. % 60’ı olan 120 kişilik kısmının ise bu alanlar ile birlikte Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 80 sayılı kararında
(http://oyegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_07/26113143_ttkk_80_nolukararcizelgesi.pdf) yer alan tüm alanlarda öğretmenliğe kaynak olarak gösterilen program mezunları arasından olmak üzere, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilgi yazısının (c) maddesi gereğince, kontenjanın % 50’si olan 100 kontenjan Celal Bayar Üniversitesi mezunlarına, diğer % 50’lik kısım olan 100 kontenjanda diğer üniversite mezunlarına tahsis edilmiştir.

Öğrenci alımı, yukarıda belirtilen hususlar göz önüne alınarak aşağıdaki bölümlerden ve belirlenmiş olan kontenjanlar dahilinde yapılacaktır. Her bölüm kendi içinde100’lük sisteme göre diploma not ortalamasına göre sıralanacaktır. Eğer belli bir bölüme ayrılan kontenjan dolmazsa, artan kontenjanlar diğer bölüm mezunlarına aktarılacaktır.

Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Açılacak Bölümler ve Kontenjanları
Bölümler / CBÜ Mezunları Kontenjanı /Diğer Üniversite Mezunları Kontenjanı

Türk Dili ve Edebiyatı 25 25
Matematik 25 25
İngiliz Dili ve Edebiyatı 12 12
Diğer Alanlar
Fizik 9 9
Kimya 10 10
Biyoloji 9 9
Tarih 10 10
Toplam 100 100

 

BAŞVURU SÜRECİ
Pedagojik Formasyon Sertifika Programına ön kayıt başvuruları, 20-21-24-25 Eylül 2012 tarihlerinde, aşağıda istenen evraklarla birlikte Celal Bayar Üniversitesi, Muradiye Yerleşkesi, FenEdebiyat Fakültesi, Formasyon Birimine mesai  saatleri içerisinde yapılacaktır. Fax, Posta ve Kargo ile başvurular kabul edilmeyecektir.
Ön Kayıtta İstenen Evraklar
1- Başvuru Formu: (http://uygulama2.cbu.edu.tr/formasyon internet adresindeki form doldurulup kayıt ettikten sonra doldurulan formun çıktısı alınacak ve kontrol edilerek imzalanacaktır),
Adaylar lisans not ortalamalarını Başvuru Formuna 100’lük sisteme göre girmelidirler. Transkript  belgelerinde notları 4’lük sisteme göre hesaplanmış olan adayların, mezun oldukları üniversiteden  notlarının 100’lük sisteme göre karşılığını gösteren resmi bir belge almaları ve başvuru formuna 100′lük sisteme çevrilmiş notunu bu resmi belgeye göre girmeleri gerekmektedir. Üniversitemiz  tarafından herhangi bir dönüştürme işlemi yapılmayacaktır. Eksik veya yanlış beyanlardan adaylar sorumludur. Bu durumdaki adayların başvuruları kesinlikle geçersiz sayılır ve başvuru ücreti iade  edilmez. Adaylar, mezun oldukları üniversiteden aldıkları not ortalamasının 100’lük sistemde karşılığını gösteren resmi belgeyi ön kayıtta istenen evraklara eklemek zorundadır.

2- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
3- Transkript (Aslı veya onaylı sureti).
NOT: Başvuru formunu adayın kendisi imzalamak şartıyla, aday adına üçüncü kişiler de ön kayıt evraklarını teslim edebilir.

Ön kayıt sonucunda kesin kayda hak kazanan asıl ve yedek adayların listesi 28 Eylül 2012 tarihinde WEB sayfamızdan duyurulacaktır.
Adaylar, kesin kayıtlarını 1-2 Ekim 2012 tarihlerinde aşağıda istenen evraklarla birlikte Celal Bayar Üniversitesi, Muradiye Yerleşkesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Formasyon Birimine mesai saatleri içerisinde şahsen yapacaklardır.
Belirtilen tarihler arasında kesin kayıtlarını yaptırmayan adayların yerine, yedek aday listesinden not ortalaması sırasına göre 4 Ekim 2012 Perşembe günü saat 14:00’ da Celal Bayar Üniversitesi, Muradiye Kampusu, Fen-Edebiyat Fakültesi, Birinci Kat, 106 No’lu Amfi’de isim okunarak hazır bulunanlar arasından kayıt yapılacaktır.

Kesin Kayıtta İstenen Belgeler
1- Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Aslına bakılarak alınacaktır),
2- 2 Adet vesikalık fotoğraf (Fotokopi kabul edilmez),
3- Öğrenim Ücretinin I. Taksiti 1000 TL. nin yatırıldığına dair banka dekontu (Pedagojik  Formasyon Sertifika Programının Toplam ücreti 2050 TL. dir. II. Taksit 1050 TL., Ocak ayı içerisinde alınacaktır. I. Taksit bankaya yatırılırken açıklama kısmına “T.C. Numarasını ve Pedagojik Formasyon I. Taksiti ” olduğunu belirten bir ibare yazdırılmalıdır).

Kesin kayıt Tarihi:
1-2 Ekim 2012.
Ücretler
T.C. Ziraat Bankası Manisa Merkez Şubesi TR85000100018839477265-5054 no’ lu hesaba yatırılacaktır.

NOT: Dersler, Cuma ve Cumartesi günleri Muradiye Yerleşkesi, Fen Edebiyat Fakültesinde yapılacaktır. Dersler 12 Ekim 2012 Cuma günü başlayacaktır. Ders programları daha sonra duyurulacaktır.

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MEZUNLAR İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI
I. DÖNEM DERSLERİ
Dersler T- U- K
1- Eğitim Bilimine Giriş 2 – 0 – 2
2- Gelişim Psikolojisi 2 – 0 – 2
3- Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları 2 – 0 – 2
4- Program Geliştirme ve Öğretim 2 – 0 – 2
5- Ölçme ve Değerlendirme 2 – 0 – 2
6- Sınıf Yönetimi 2 – 0- 2
TOPLAM 12 – 0 – 12

ONLİNE BAŞVURU

Duyuruyu üniversitenin web sitesinden okumak için lütfen tıklayınız: http://www.bayar.edu.tr/~fef/files/formasyon_duyurusu1.pdf

ilgili aramalar:

cbü formasyon, formasyon sonuclari belli olan üniversiteler, Cbü formasyon sonuçları, celal bayar üniversitesi formasyon başvurusu 2012, celal bayar üniversitesi pedagojik formasyon sonuçları, celal bayar üniversitesi pedagojik formasyon 2012 sonuçları, cbü formasyon ders programı, celal bayar üni formasyon, celal bayar üniversitesi formasyon başvuruları 2013, manisa celal bayar üniversitesi formasyon

vekpss'de en son... reklam seçenekleri için tıklayınız

© 2012 e-formasyon.com
anasayfa / reklam / vip abonelik / gizlilik / kullanıcı sözleşmesi / hakkında / iletişim / facebook / RSS rss
"kevser" düşündü, "gürcan" uyguladı. e-formasyon.com oldu.
nekil.com sunucularında barınmaktadır.
karbonat çayı - sarımsak çayı - ekvator krem - lipokes - deva krem - nova tea - depycure - coffee fit